24sale

24sale_logo_stvorec
24 Sale je výsledkom spolupráce spoločností Vigen, s.r.o. a Promopharma s.r.o. Projekt  je spojením dlhoročných akvizičných skúsenosti Vigen-u v oblasti rôznych projektov pre medzinárodné spoločnosti, vychádza z postupov ISO certifikácie a taktiež neoceniteľné farmaceutické skúseností Promopharmy.

Projekt 24 Sale sa zameriava na oblasť doplnkov liečby pre gynekologických, urologických, onkologických pacientov a pacientky. Do oblasti pôsobnosti taktiež patria doplnky liečby pre veterinárnych pacientov.

Projekt za taktiež zameriava na nové inovatívne rehabilitačné metódy pre chirurgov a všeobecné lekárstvo. Cieľom je pokryť čo najširší záber špecializácii za účelom poskytnutia čo najlepších služieb.

 

Zadanie

  • Osvetová činnosť produktov u vybraných špecializácii lekárov
  • Zahájiť úspešný predaj produktov
  • Vytvorenie komplexnej databázy

 

Riešenie

  • postup v súlade ISO 9001 : 2008
  • tvorba databázy partnerov
  • aktívny predaj prostredníctvom lekární a cez e-shop

 

Výsledok

  • integrácia produktov na trhu
  • vybudovanie povedomia značky
  • úspešný predaj
  • vytvorená databáza lekárov na základe špecifikácií