American Express

logo-amex

American Express je medzinárodná spoločnosť poskytujúca finančné služby najmä prostredníctvom kreditných kariet so sídlom v New Yorku. American Express je 14. najdrahšia značka sveta s hodnotou viac ako 20mld dolárov. Od roku 2006 vydáva na Slovensku karty American Express exkluzívne VÚB Banka, od roku 2009 VÚB Banka vlastní aj licenciu na spracovanie transakcií kariet American Express.

 

Zadanie

Zvýšiť pokrytie akceptačných miest American Express na Slovensku. Zabezpečiť funkcionalitu aplikácie na prevádzkach a označenie predajní logom American Express.

 

Riešenie

  • Vybudovanie, manažovanie a trénovanie funkčného tímu obchodných špecialistov
  • definovanie detailného plánu akvizície a zoznamu kľúčových obchodníkov
  • zaškoliť personál prevádzok akceptujúcich American Express na bezpečnostné prvky kariet, označiť predajňu logom, prevádzku odfotiť a zdokumentovať – implementácia
  • koordinácia akvizície s implementáciou

 

Výsledok

  • budovanie akceptačnej siete obchodných miest akceptujúcich karty American Expess/
  • podpísanie kľúčových obchodníkov /Shell, Billa, Fann parfumieria,,,/
  • 100% implementovaných prevádzok
  • pravidelná komunikácia s bankami