Edenred

EDENRED
V oblasti poukážkových systémov a riešení v oblasti stravovania, benefitov a motivácie zamestnancov je Edenred lídrom na svetovom aj Slovenskom trhu.

Okrem stravovacích poukážok ponúka niekoľko druhov motivačných, benefitových a darčekových poukážok. Vybrať si môžete poukážky Ticket Compliments®Ticket Energy®, Ticket Holiday®, Ticket Medica®, Ticket Academica®, Ticket Multi® či Ticket Compliments Travel® (jedinečná poukážka s celosvetovou platnosťou).

Spoločnosť Edenred (predtým Accor Services) pôsobí na Slovensku už 17 rokov. V roku 2010 v rámci plánovaného oddelenia divízií Accor Hotels a Accor Services (Prepaid Services) sa zmenil jej názov a logo z Accor Services na Edenred.

 

Zadanie

Reagovať na potreby zamestnancov na využitie ich benefitných a darčekových poukážok na strednom a východnom Slovensku.

 

Riešenie

  • dočasne posilniť zastúpenie na strednom a východnom Slovensku
  • spracovať existujúce databázy obchodníkov

 

Výsledok

  • 1636 podpísaných zmlúv v priebehu 5 mesiacov
  • prevádzky z oblasti kultúry, športu, relaxu, krásy a vzdelania