Edenred

EDENRED
Edenred je lídrom v riešení v oblasti stravovania a motivácie zamestnancov. Neustálymi návrhmi a zavádzaním inovatívnych riešení v tejto oblasti ponúka svoje produkty a služby nielen v klasickej, ale aj elektronickej podobe. Nosným produktom sú stravovacie poukážky Ticket Restaurant a Ticket Restaurant Karta.

Spoločnosť Edenred (predtým Accor Services) pôsobí na Slovensku už 17 rokov. V roku 2010 v rámci plánovaného oddelenia divízií Accor Hotels a Accor Services (Prepaid Services) sa zmenil jej názov a logo z Accor Services na Edenred.

 

Zadanie

Čo najrýchlejšie vybudovať akceptačnú sieť v Bratislave, krajských a okresných mestách pre produkt Ticket Restaurant Karta /TRC/a tým dať predpoklad, aby sa karta TRC stala prvou elektronickou stravnou poukážkou v Strednej Európe. Rovnako zabezpečiť visibilitu a funkčnosť produktu.

 

Riešenie

  • využiť skúsenosti, znalosti, kontakty, dôveru a dobre meno obchodného tímu Vigen Services u obchodníkov z oblasti stravovania a potravín
  • nastaviť plán akvizície podľa zadaného kľúča
  • splnomocniť obchodný tím na podpis zmlúv
  • zaškolenie obchodného tímu na sfunkčnenie aplikácie TRC na POS termináloch aktivačnou kartou
  • spojiť akvizíciu s implementáciou

 

Výsledok

  • TRC sa stala prvou elektronickou stravnou poukážkou na trhu
  • Konkurenčne má TRC najširšiu akceptačnú sieť na Slovensku
  • Zabezpečená 100% funkcionalita a visibilta produktu