Media ST

logo_Media_ST

MEDIA/ST s r.o. – media publishing house, sprostredkúva všetky potrebné odborné informácie z oblasti strojárstva, stavebníctva, bytového dizajnu a iných odvetví.
Vydavateľstvo s 15. ročnou pôsobnosťou (zamestnáva viac ako 30 interných a externých pracovníkov) bolo od svojho vstupu na mediálny trh zamerané na vydávanie časopisov a tlačovín s technickým zameraním. Na internetových stránkach si môžete prečítať jeho časopisy: STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ, STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE, TOP TRENDY V BÝVANI, TOP HOTELIERTSVO , EKOBÝVANIE ,TOP HOTELNICTVÍ, STROJÁRSKY KALENDÁR , ŠPORTMAGAZÍN,

Pod hlavičkou MEDIA/ST nájdete tiež internetový katalóg strojárskych a stavebných firiem a každoročne v dielni tohto vydavateľstva sa pripravuje aj stolový kalendár strojárskych a priemyselných firiem.

Centrálu vydavateľstva, ktoré vzniklo v roku 1997, nájdete v Žiline a jeho pobočky v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Trenčíne, Košiciach a v Brne.

V rámci vydavateľstva MEDIA/ST pracuje samostatná skupina ponúkajúca balík elektronických produktov, ktoré sú umiestnené na strojárskom serveri www.strojarstvo.sk a na stavebníckom serveri www.stavebnictvoabyvanie.sk . Ide najmä o ponuku reklamných bannerov, elektronického spravodajského servisu, aktualizáciu katalógu strojárskych, resp. stavebníckych firiem, hromadné doručovanie e-pošty a ďalšie produkty.
Kolektív pracovníkov MEDIA/ST.

 

Zadanie

Podporiť akvizičnú činnosť v oblasti predaja inzercie, reklamných bannerov a propagácia spoločnosti na výstaviskách. Vybudovanie internetového katalógu strojárskych firiem.

 

Riešenie

  • postup v súlade a v spolupráci s MEDIA ST
  • tvorba databáz na webe a výstaviskách
  • aktívny predaj cez call centrum

 

Výsledok

  • najväčší katalóg strojárskych firiem v Čechách a na Slovensku
  • účasť na všetkých strojárskych výstavách v Strednej Európe
  • zaistenie inzercie do periodík Media ST