ZUNO BANK

Print

ZUNO, nová direct banka. Vo viacerých krajinách už funguje model direct banky popri svojej “tradičnej matke”. ZUNO BANK do strednej a východnej Európy prináša silná a stabilná banková skupina Raiffeisen Bank International.

V čom je ZUNO iné? Je otvorené a priame. Nepoužíva žiaden bankársky jazyk. Netreba nikam chodiť, ak potrebné niečo vybaviť. Less bank, more life. To je ZUNO.

 

Zadanie

Podporiť platenie kartou klientov ZUNO a vytvoriť pre nich unikátny program zliav a výhod.

 

Riešenia

  • definovanie si pilotného projektu v jednom z krajov v rámci SR
  • ponuka súčasnej akceptačnej siete OFFKARTA v danom regióne
  • príprava a výroba reklamných materiálov
  • rebranding vybraných prevádzok
  • aktívna akvizícia obchodníkov podľa vopred definovaných kritérií

 

Výsledok

  • rebranding + zaškolenie viac ako 1250 lokácií v priebehu 3 mesiacov
  • podpis viac ako nových 300 lokácií vybavených platobným terminálom na vernostný program ZUNO OFFKARTA v priebehu 3 mesiacov
  • vytvorenie microsite s detailným prehľadom zazmluvnených partnerov
  • odovzdanie projektu v dohodnutom termíne a v plnom rozsahu